Par biedrību

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” ir dibināta 2016.gadā ar mērķi apvienot jebkuru Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības uzņēmumu.

LASĪT VAIRĀK
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Zivsaimniecība

Jaunumi

Lasīt vairāk

Sadarbības partneri un projekti

Meži (Ha)
Zivis (tonnas)
lauksaimniecibas zemes (ha)