No šā gada 16.oktobra lauksaimnieks sāks saņemt platību maksājumus. Oktobrī tiks izmaksāts Vienotā platību maksājuma (VPM) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avanss. Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums. Lauksaimnieks saņems tikai atlikušo summu.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut arī šogad Latvijai izmaksāt lielāku vienotā platības maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu. VPM avanss tiks izmaksāts 70 procentu apmērā, bet bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums būs 85 procentu apmērā.

Provizoriskā VPM maksājuma likme šajā gadā ir aptuveni 88 eiro, avansā lauksaimnieki saņems aptuveni 61 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likme (atkarībā no audzētajiem kultūraugiem) ir no 97 līdz 485 eiro par hektāru. Kopumā oktobrī tiks izmaksāti 121,6 miljoni eiro.

Plašāka informācija par provizoriskajām likmēm un izmaksu termiņu skatāma dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi”.

Informācijas avots: LAD