2022. gadā ievērojami palielināts valsts atbalsts lopkopjiem piena un gaļas ražošanai.

Valdība otrdien, 8. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā* vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā. Valsts subsīdijas lopkopjiem ciltsdarba veikšanai 2022. gadā noteiktas ievērojami lielākas – 19,5 miljoni eiro, salīdzinot 2021. gadā tie bija 9 miljoni eiro. Tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts lopkopības saimniecībām, lai turpinātu sekmīgi strādāt, attīstītu uzņēmējdarbību, ražotu kvalitatīvus piena un gaļas produktus. Tas sniegs nozīmīgu ieguldījumu, lai nozare saglabātu savu konkurētspēju, bet iedzīvotāji mazāk bažītos par neadekvāti augstajām piena un gaļas produkcijas cenām veikalu plauktos.  Valsts sniegtais atbalsts ciltsdarbam sniedz iespējas lauksaimniekiem audzēt ģenētiski augstvērtīgus dzīvniekus, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar augstas kvalitātes piena un gaļas produktiem.