Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera ir saņēmusi informāciju par to, ka šobrīd COVID-19 vīrusa straujās izplatības dēļ Latvijas olu ražotāju eksports šķidrajiem olu produktiem ir krities par 50%, savukārt vārīto olu eksports krities par 30%, kā arī vairākas Eiropas Savienības (ES) valstis ir slēgušas savus tirgus. Tajā pašā laikā šobrīd izsniegtās importa tarifu kvotas olām no Ukrainas palielinās. Salīdzinot 2019.gadā pirmajā un otrajā ceturksnī izsniegtās tarifu kvotas un šajos pašos ceturkšņos šogad, tarifu kvotas palielinājušās attiecīgi par 61,6% un par 87%. Pēc statistikas datiem, trešo valstu importētāji izsniegtās kvotas izpilda, kas nozīmē, ka šī gada pirmajā ceturksnī Latvijas tirgū nonāks 1330 tonnas olu un olu produktu  no Ukrainas, bet otrajā ceturksnī 1137 tonnas.

Informējam, ka vairāki Kameras biedri-graudkopji regulāri piegādā putnu barību Latvijas putnkopības uzņēmumiem, tajā skaitā olu ražotājiem. Vairākiem Kameras biedriem šī sadarbība ir vitāli svarīga to ikdienas darbības nodrošināšanai un ekonomiskai stabilitātei. Latvijas putnkopju eksportspējas samazināšanās un olu un olu produktu importa palielināšanās no Ukrainas uz Latviju dēļ cietīs Latvijas lauksaimnieki, kas viennozīmīgi var nozīmēt daudzu darba vietu likvidēšanu, nodokļu ieņēmumu samazināšanos plānotajā apmērā, kā arī pastiprinātu valsts atbalsta pieprasīšanu no lauksaimniecības  nozares.

Kamera uzskata, ka Latvijas lauksaimniecības nozare ir spējīga veiksmīgi pārvarēt ārkārtas stāvokli Latvijā, ja Latvijas valsts veicinās iekšējo tirgus dinamiku un konstruktīvi aizsargās tirgu no trešo valstu pārtikas preču pārsātinājumu Latvijā.

Pamatojoties uz vīrusa COVID-19 straujo izplatību, Kamera Valdībai lūdz uz laiku apturēt importēto olu un olu produktu plūsmu Latvijas Republikā.