Publiskajā vidē ir raisījusies ažiotāža saistībā ar VARAM finansēto kampaņu par saimniekošanu saistībā ar ķīmisko līdzekļu lietošanu lauksaimniecībā.

Latvijas lauksaimniecības mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera (AGRICHAMBER) norāda, ka jebkurai informācijai, kas tiek atspoguļota masu saziņas līdzekļos ir jābūt korektai, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļo situāciju laukos, tādējādi jebkuri zinātniski nepierādīti fakti vai faktu interpretācija var novest pie situācijas, ka viena sabiedrības daļa – lauksaimnieki attiecībā pret citiem tiek nepamatoti diskreditēti.

Norādām, ka uz esošo brīdi, lai saglabātu Latvijas potenciālu, Latvija ražo ievērojamu daudzumu produkcijas, kas tiek audzēta izmantojot konvencionālās metodes. Izmantojot konvencionālās metodes, jau tagad lauksaimniekiem ir jāievēro konkrēti nosacījumi, lai lauksaimniecības zeme netiktu noplicināta un piesārņota.

Kameras ieskatā publiskā vidē nedrīkst izplatīt informāciju, kas grautu lauksaimniecībā strādājošo prestižu, zinot to, ka, piemēram, lielāko eksporta īpatsvaru veido tieši konvencionālo lauksaimnieku produkcija, bet nedrīkst protams aizmirst par vides prasību ievērošanu.

AgriChamber Valdes loceklis, SIA “Kamalda” īpašnieks Juris Bērziņš: “Pašiem lauksaimniekiem ir jābūt atbildīgiem un jāievēro labas pārvaldības principi, kas ir dabai draudzīgi savā saimniecībā. Šajā pavasarī diemžēl bišu saimēm neveicās ar nektāra vākšanu, jo pavasaris ir vēss un mitrs un pienesums ar nektāru ir bijis gaužām niecīgs. To savākto medus apjomu bites patreiz izmanto sevis uzturēšanai. Šo situāciju arī vajadzētu apskaidrot interesentiem nevis publiskot kārtējo nepareizo informāciju, ka pie tukšajiem stropiem ir vainīgi zemnieki. Ir diskusijas vērts jautājums par bioloģiskās lauksaimniecības attīstības ātrumu valstī, bet nevar aizmirst, ka lielāko eksportu veido tieši konvencionālo ražotāju pienesums, kas nes lielāko pievienoto vērtību budžetam un šeit vienmēr ir jābūt samērīgumam ar vides aizsardzību un ekonomisko līdzsvaru.”