Lauksaimniecības nozare pēdējo trīsdesmit gadu laikā ir piedzīvojusi ļoti lielu izaugsmi attīstībā: gan tehnoloģiskajā, gan arī ražības līmeņa pieauguma ziņā. Pateicoties tam, Latvijā strādājošie zemnieki ir spējīgi sevi nodrošināt ar tik valstiski svarīgo pārtikas izejvielu – graudaugiem, kuri tiek saražoti pietiekamā apjomā, lai spētu nodrošināt pašpatēriņu pat gados, kad graudaugu ražošanai tie nav bijuši labvēlīgi, bet gados kad ir bijuši audzēšanai labvēlīgi – pāri palikušo daļu mēs eksportējam, tādejādi uzlabojot valsts eksporta bilanci.

Lai to visu būtu iespējams nodrošināt, ir jāiet kopsolī ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu, kas ir – pareiza augsnes apstrāde, sabalansēta mēslojuma izmantošana, kā arī izsvērta un pamatota augu aizsardzības līdzekļu izmantošana. Pēdējā laikā ir izvērsusies plaša diskusija par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, par to nepieciešamību, kādēļ tos vispār ir nepieciešams lietot. Mēs – lauksaimnieki jau ilgu laiku esam pieraduši, ka visapkārt ir skaisti ar augstu ražas potenciālu, sakopti, neaizauguši lauki, kas nodrošina arī to, ka mums ir sava “pārtikas neatkarība”, diemžēl, lai to nodrošinātu, bez augu aizsardzības līdzekļiem nevar iztikt. Arī zemnieki arvien vairāk saskaras ar klimatisko pārmaiņu sekām, kad sējumos parādās slimības, kaitēkļi, kuri var nodarīt ļoti lielu postu sējumiem, bieži vien tos iznīcinot pilnībā, tādēļ, lai to novērstu, tiek izmantoti līdzekļi to ierobežošanai.

Latvijā, tāpat kā visā pārējā Eiropā augu aizsardzības līdzekļu izmantošana tiek ļoti stingri kontrolēta, tādēļ rodas neizpratne, kādēļ daudziem šķiet, ka lauksaimnieks uz lauka dara ko grib, smidzina, kas ienāk prātā? Katrs smidzinājums uz lauka ir ļoti finansiāli dārgs un pirms tā veikšanas tiek izvērtēta tā nepieciešamība balstoties pēc faktiskās situācijas uz lauka, pēc slimību – kaitēkļu izplatības prognozēm, kā arī pēc tā, kādi klimatiskie apstākļi tiek prognozēti un tikai tad tiek pieņemts lēmums vai to nepieciešams darīt.

Ir liels prieks par to, ka mūsu lauksaimnieki, pielietojot jaunās tehnoloģijas un iegūtās zināšanas ir spējīgi saražot konkurētspējīgu produkciju ar ļoti minimālu augu aizsardzības līdzekļu lietojumu, kas ir vairāk kā divas reizes mazāks kā vidēji ES valstīs, tādēļ rodas jautājums, vai pārmetumi mūsu lauksaimniekiem ir pamatoti?