Latvijas lauksaimniecības mežsaimniecības kamera (AgriChamber) rosina Latvijas pašvaldības un
valsts iestādes aktīvāk izmantot iekšējos resursus, lai iepirkumos daudz vairāk būtu palielināts vietējo
ražotāju produkcijas īpatsvars. Publisko iepirkumu likums jau uz esošo brīdi ir pietiekami fleksibls,
lai pasūtītājs iegūtu to, kas viņam ir visvairāk vajadzīgs.

Valsts un pašvaldību iestāžu rokās ir instrumenti ar kuru palīdzību var stimulēt tautsaimniecību šajā laikā,
kad dažādas piegādes aizkavējas un ir signāli, ka ārējie tirgi arvien mazāk sāk iepirkt Latvijas produkciju.
Tieši šajā brīdī sociālie aprūpes centri, slimnīcas, armijas personāls ir jānodrošina ar vietējo pārtiku, ko
vietējie uzņēmēji arī darītu.
Apzinot savus biedrus un citus ražotājus esam konstatējuši, ka lielākā problēma ir aspektā, ka iepirkumi tiek
centralizēti, tādējādi arvien vairāk samazinot iespēju, ka tieši vietējais Latvijas ražotājs piedalās iepirkumā
un spēj piegādāt svaigāko un veselīgāko vietējo pārtiku. Ir daudz mehānismi un viens no tiem ir iepakojuma
dažādošana tehniskajās specifikācijās, loģisku un samērīgu attālumu noteikšana līdz saimniecībām vai
ražotnēm un citi aspekti, kas varētu palīdzēt iegūt labāko no mūsu laukiem.
Lai iepriekš minētās darbības varētu sekmīgi īstenot, Pašvaldību un Valsts iestāžu vadītājiem, kuri pārrauga
savas iestādes būtu detalizētāk jāiedziļinās iepirkumu veikšanā, lai pārtikas iepirkumi nebūtu tikai formāls
process, bet process, kura rezultātā pasūtītājs iegūtu, iepērkot vietējo produkciju, tādējādi arī pastarpināti
atbalstot savu pašvaldību vai valsti.
AgriChamber Valdes priekšsēdētājs Dīns Cielavs: “Pašlaik ir daudz kooperatīvu, ražotāji, kuri labprāt
piegādātu savu produkciju valsts un pašvaldību uzņēmumiem, bet nākas secināt, ka iestādes ne labprāt dala
iepirkumus, lai tie būtu loģiski un neizslēgtu vietējo ražotāju. Ir manāmas pozitīvas tendences Rīgas domes
organizētajos un plānotajos iepirkumos, bet reāli laiks parādīs vai Rīgas iestādes kā arī sociālie aprūpes
centri, slimnīcas, militārās struktūras atbalstīs savus ražotājus publisko iepirkuma likuma ietvaros dalot
pārtikas grupas, lai arī tas ir administratīvi sarežģītāk.”