Latvijas lauksaimniecības mežsaimniecības kamera (AgriChamber) ir gandarīta par Rīgas jaunās administrācijas un Būvvaldes kopīgo sadarbību ielu tirdzniecības veicināšanai, atverot Tērbatas ielu kafejnīcu, mājražotāju, kā arī citu dažādu lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju vajadzībām. AgriChamber pēc Domes paziņojuma ir apzinājusi savus biedrus, kā arī sadarbības partnerus un norāda, ka ir ļoti liela interese tirgoties.
AgriChamber šā brīža komunikācija ar Rīgas domes struktūrvienībām un dažādiem domes pārstāvjiem liecina un parāda to, ka Rīga ir gatava jauniem tirdzniecības kanāliem, radot jaunu tirdzniecības kultūru
Rīgas centrā, kur lauki saplūstu ar pilsētu.

AgriChamber valdes priekšsēdētājs Dīns Cielavs: “Pašlaik pats galvenais ir radīt savstarpēju sadarbību starp ražotāju un pilsētu, proti, ka pilsēta vēlas, lai vietējais lauku ražotājs nāk un tirgo, savukārt tirgotājs jūt, ka pilsēta ar savu infrastruktūru un apstākļiem to atbalsta. AgriChamber un citas lauksaimnieku apvienības / organizācijas ir gatavas atbildīgi organizēt savus biedrus, lai tie piegādātu Rīgai pašu labāko. Pagaidām paliek atklāts jautājums, vai šī aktivitāte nebūs īstermiņa un vai jaunais deputātu sasaukums šo dzīvotspējīgo ideju neiznīcinās.”