Lauksaimniecības nozare vienmēr bijusi pārmaiņu procesā, tāpat kā paši lauksaimnieki, kuri saimniekojot ir pakļauti gan dabas untumiem un vienmēr pielāgoties nemitīgajām valsts un Eiropas Savienības (ES) prasībām. Ņemot vērā, ka Latvijā tiek veidota jauna valdība – pārmaiņu priekšā ir arī Lauksaimniecības nozare. Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera uzskata, ka Zemkopības ministram jābūt nozares pārstāvim un profesionālim, kas pārzina nozares, kā arī ES jautājumus, īpaši zaļā kursa aspektā, lai spētu Latviju veiksmīgi izvadīt caur pārāk strikto birokrātisko un prasību slogu labirintiem.  Tāpat uzsveram, ka ļoti būtiska ir arī jaunā ministra sadarbība ar lauksaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām, kopēju un izsvērtu lēmumu pieņemšanā. 

Dīns Cielavs, AgriChamber veldes priekšsēdētājs: “Jaunajam ministram ir jāveicina ciešāka sadarbība ar centrāleiropas valstīm interešu pārstāvēšanā Eiropas savienības institūcijās kā arī liela uzmanība jāvelta iekšpolitikai, it īpaši pārdomātai- sabalansētai politikai saistībā ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu laukos, nodrošinot, ka cilvēki apdzīvo lauku teritorijas, ražojot tur produkciju ar pievienoto vērtību. Liels uzsvars ir jāliek uz to, lai ierobežotu veikalu tīklu “apetīti” kā arī atbalsts lauksaimniekiem būtu adekvāts to saimniekošanas veidam.”

Māris Šņickovskis, ZS Klīves” saimnieks, AgriChamber valdes loceklis: “Topošajam Zemkopības ministram ir jānāk ar plašu redzējumu, kurš spēs redzēt tālāk par dažu lielo nozaru problēmām, spējot saskatīt, lauku vides un nozaru dažādību. Es pārstāvu augļkopības nozari un redzu, ka tajā Latvijā ir potenciāls, kaut vai tajā apstāklī, ka mūsu tirgu ir pārpludinājuši kaimiņvalstu augļi un dārzeņi. Mēs paši mākam un spējam saražot – tāpēc jāstiprina arī augļkopības nozare, jo mēs vēlamies veselu un stipru sabiedrību un nekas nav labāks par vietēju, svaigu un drošu pārtiku.”