Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus, kuri piesakās atbalsta saņemšanai par rugāju laukiem ziemas periodā (RLZP), pārskatīt atbalstam pieteiktos laukus. Ņemot vērā, ka informācija par šiem laukiem pieteikumos tika aizpildīta šā gada pavasarī, tad situācija dabā rudenī var ietekmēt to, vai norādītajos laukos tiks atstāti rugāji, vai tie tomēr tiks apsēti ar ziemājiem.

Ja ir mainījusies situācija, tad par izmaiņām nekavējoties ir jāinformē LAD, iesniedzot labojumus un precizējot laukus, kuros pēc ražas novākšanas tiks atstāti rugāji. Tad, kad LAD būs veicis kontroles, tad laukus mainīt nevarēs. Laukos rugāji jāsaglabā līdz 2021.gada 31.martam.

RLZP atbalstam pieteiktajos laukos nedrīkst sēt citu kultūru, kā arī izmantot bezaršanas tehnoloģiju.

Kopumā RLZP atbalstu katru gadu saņem aptuveni 2000 klientu, piesakot 110 tūkstošus hektāru lielu platību. Atbalsta mērķis ir samazināt erozijas procesus lauksaimniecības zemēs.

Informācijas avots: ZM