Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalsta intensitāte: 70 procenti no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 euro  par vienu hektāru (kultūrauga augšanas sezonā) vai vienu liellopu vienību (gadā).

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2020.gada 1.decembrim pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Polises apmaksu var  veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt vēlāks par 2020. gada 1.decembri.

Lai saņemtu atbalstu, atbalsts pretendents  Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

  • iesniegumu;
  • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
  • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.

Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par attiekumu piešķirt atbalstu un veic izmaksu.

Informācijas avots: LAD ( https://ej.uz/oknk)