1. martā, apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) kopīgi ar Zemkopības ministriju (ZM) un Labklājības ministriju sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam”.

Lai vēl vairāk atvieglotu sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu, tiks paplašināts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas tvērums, dodot iespēju to piemērot arī sezonas strādniekiem, kas tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes sagatavošanu produkcijas ražošanai (aršana, sēšana, ražas novākšana u.tml.). Pagarināts arī laika periods no 65 dienām līdz 90 dienām, kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumiem var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.

Līdz šim sezonas laukstrādnieku nodarbināšana bija atvieglota, dodot iespēju sezonas laukstrādniekus nodarbināt tādos sezonas rakstura darbos kā augļkoku, ogulāju un dārzeņu sēja vai stādīšana, sējumu un stādījumu kopšana, ražas novākšana, augļu, ogu un dārzeņu šķirošana.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma izvērtēšanas kritēriji un rādītāji liecina, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīms mazina ēnu ekonomiku augļkopības un dārzkopības nozarē, kā arī būtiski samazina darba devējiem (lauksaimniekiem) administratīvo slogu sezonas laukstrādnieku nodarbināšanā. Līdz ar to arī turpmāk lauksaimniekiem būs iespēja izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu sezonas darbos nodarbinātajiem, par tiem maksājot vien 15% darbaspēka nodokli un būtiski samazinot arī administratīvo slogu.

Lai valdībā lemtais stātos spēkā, FM kopīgi ar ZM uzdots sagatavot un steidzamības kārtā iesniegt valdībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, par ko gala lēmums būs jāpieņem Saeimai.

Informācijas avots: ZM