Panākta konceptuāla vienošanās par grozījumu virzīšanu Ministru kabineta noteikumos, lai veiktu izmaiņas mobilitātes programmas nosacījumos, tajā skaitā, izvērtējot iespēju palielināt finansiālo atbalstu un programmas ilgumu, portālu LA.lv informēja Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes priekšsēdētājs Dīns Cielavs.

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras sanāksmē tikšanās laikā ar Labklājības ministrijas (LM) pārstāvjiem pārrunāti nosacījumi valsts īstenotā bezdarba samazināšanas pasākuma programmā „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, kuras mērķis ir veicināt darba devēju nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Diskusijās ar darba devēju pārstāvjiem ir secināts, ka būtu nepieciešamas izmaiņas nodarbināto personu reģionālās mobilitātes programmā, lai palielinātu dalībnieku iesaisti un tiktu efektīvāk risināti reģionālie bezdarba izaicinājumi. Pašreiz izvērtējumu par šo pasākumu veic Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD).

Cielavs atzīst, ka ir atrasts kopsaucējs ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem par nepieciešamību mainīt esošo regulējumu, saistībā ar mobilitātes programmas darbību, lai tas būtu daudz efektīvāks un pielāgots reālajai situācijai, lai patiešām darba meklētājam būtu stimuls un, galvenais, iespējas kaut ko mainīt dzīvē, neizbraucot no valsts. Darba meklētājiem, kuri ir ne tikai laukstrādnieki, būs papildus iespējas atrast darbu ar valsts piešķirtu finansējumu, kas bieži vien ir vienīgais atbalsts.

Kamera ir izteikusi priekšlikumu pagarināt mobilitātes programmu no 4 uz 6 mēnešiem un attiecīgi palielināt pabalsta apmēru no 400 uz 900 eiro. Tāpat būtu jāpārskata pabalsta piešķiršanas nosacījumi darba meklētājiem, kas veic sezonas darbu.

“Palielinot finansējumu vienai personai, darba meklētāji ne tikai teorētiski, bet arī praktiski sāks izmantot programmu, jo esošais finansējums, kas mēnesī veido 85 eiro, ir daudz par mazs, lai darbinieks sāktu domāt par darbu citā pilsētā, teritorijā. Papildus ir jādomā arī pa pārcelšanās pabalstiem valstī, lai kaut cik mazinātu mūsu darbaspēka emigrāciju uz ārzemēm,” uzskata SIA “Rītausma” valdes priekšsēdētāja Lāsma Bekina.

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera pārstāv vairāk nekā 340 zemnieku saimniecību, biedrību un citu, fizisko un juridisko personu intereses no dažādiem Latvijas reģioniem, piemēram, Cēsu, Baltinavas, Rēzeknes, Limbažu, Kokneses, Preiļu, Krustpils, Talsu, Līvānu, Krāslavas, Dagdas, Siguldas, Salacgrīvas, Bauskas un citiem novadiem.