VIDEO: Praktiskā pieredze apvienojot biškopību un augkopību

No 2021.gada aprīļa līdz jūnijam biedrība AGRICHAMBER īstenoja mācību kursu ”Videi draudzīga saimniekošana: Vidi saudzējoša augu aizsardzības līdzekļu lietošana ar mērķi saudzēt medus bites un citus apputeksnētājus” Kopā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Pierīgā apmācību kursu apguva 100 interesenti! Paldies visiem par interesi un izturību Pavasaris tuvojas straujiem soļiem, līdz ar ko arī lauksaimnieku darba […]

Read more
VIDEO: Ābeļu kraupja ierobežosana atbilstoši RIMpro prognozēm

No 2021.gada aprīļa līdz jūnijam biedrība AGRICHAMBER īstenoja mācību kursu ”Videi draudzīga saimniekošana: Vidi saudzējoša augu aizsardzības līdzekļu lietošana ar mērķi saudzēt medus bites un citus apputeksnētājus” Kopā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Pierīgā apmācību kursu apguva 100 interesenti! Paldies visiem par interesi un izturību Pavasaris tuvojas straujiem soļiem, līdz ar ko arī lauksaimnieku darba […]

Read more
Video: Par “Monitoringu augļkopībā un laukkopībā”

No 2021.gada aprīļa līdz jūnijam biedrība AGRICHAMBER īstenoja mācību kursu ”Videi draudzīga saimniekošana: Vidi saudzējoša augu aizsardzības līdzekļu lietošana ar mērķi saudzēt medus bites un citus apputeksnētājus” Kopā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Pierīgā apmācību kursu apguva 100 interesenti! Paldies visiem par interesi un izturību Pavasaris tuvojas straujiem soļiem, līdz ar ko arī lauksaimnieku darba […]

Read more
Atvieglo sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu

1. martā, apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) kopīgi ar Zemkopības ministriju (ZM) un Labklājības ministriju sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam”. Lai vēl vairāk atvieglotu sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu, tiks paplašināts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas tvērums, dodot iespēju to piemērot arī sezonas strādniekiem, kas tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos, […]

Read more
VIDEO: “Bišu sugu daudzveidības pētījumi”

No 2021.gada aprīļa līdz jūnijam biedrība AGRICHAMBER īstenoja mācību kursu ”Videi draudzīga saimniekošana: Vidi saudzējoša augu aizsardzības līdzekļu lietošana ar mērķi saudzēt medus bites un citus apputeksnētājus” Kopā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Pierīgā apmācību kursu apguva 100 interesenti! Paldies visiem par interesi un izturību Pavasaris tuvojas straujiem soļiem, līdz ar ko arī lauksaimnieku darba […]

Read more
No 22.februāra ir uzsākta Maksājumam gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) izmaksa

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildinošs maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās lauku saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus. Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, sākot no pirmās pieteikšanās JAL un pie nosacījuma, ka pirmo reizi JAL atbalsts pieteikts vismaz 5 gadu laikā no pirmās lauku saimniecības dibināšanas. JAL 5 gadu […]

Read more
Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

11. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” notiks no 2022. gada 17. februāra līdz 2022. gada 17. martam. Uz atbalstu vienpadsmitajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji – mazie un vidējie uzņēmumi, kas vismaz vienu gadu realizē produkciju tirgū un reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā un kas audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus vai […]

Read more
2022. gadā ievērojami palielināts valsts atbalsts lopkopjiem piena un gaļas ražošanai

2022. gadā ievērojami palielināts valsts atbalsts lopkopjiem piena un gaļas ražošanai. https://bit.ly/3GzHTJD Valdība otrdien, 8. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā* vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā. Valsts subsīdijas lopkopjiem ciltsdarba veikšanai 2022. gadā noteiktas ievērojami lielākas – 19,5 miljoni eiro, salīdzinot 2021. gadā tie bija 9 miljoni eiro. Tas ir ļoti […]

Read more
ZM: ceļā uz ES klimatneitralitāti jāņem vērā dalībvalstu reģionālās un ģeogrāfiskās atšķirības

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs 6.-8. februārī piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālajā sanāksmē Strasbūrā, kuru rīko Francijas prezidentūra ES Padomē. Diskusiju tēma – “Oglekļsaistīga lauksaimniecība”. Kā zināms, lai ES līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitāti, ir ļoti nozīmīgi veicināt oglekļa piesaisti. To var sasniegt, samazinot siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu apjomu un palielinot […]

Read more