Paplašina valsts atbalsta saņēmēju loku lauksaimniecības un pārtikas nozarēs Covid-19 negatīvo seku mazināšanai

27. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.  Arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas Latvijā turpinās Covid-19 negatīvā ietekme lauksaimniecības un pārtikas nozarē, izraisot finanšu grūtības un dzīvotspējas apdraudējumu ne tikai atbalsta pasākumos sākotnēji ietvertajiem ražotājiem, bet arī citiem ražotājiem. Piena sektorā […]

Read more
Var sākt aizpildīt platību maksājumu provizorisko iesniegumu

No šā gada 20.oktobra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju Vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Tāpat, ja nepieciešams, ir iespēja ierosināt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus, ko var izdarīt Provizoriskā iesnieguma sadaļā vai Lauku bloku precizēšanas sadaļā Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Šādu iespēju LAD piedāvā jau rudenī, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu […]

Read more
Vairāk nekā 40 tūkstoši lauksaimnieku saņem vienotā platību maksājuma avansu jau pirmajā dienā

2020.gada 16.oktobrī vienotā platību maksājuma avansu (VPM) Lauku atbalsta dienests izmaksās rekordlielam klientu skaitam –41,7 tūkstotim lauksaimnieku. Kopējā izmaksātā summa pirmajā dienā būs aptuveni 90 miljoni eiro. Iepriekšējā gadā pirmajā dienā tika izmaksāti 80 miljoni eiro. Kopumā platību maksājumos oktobrī tiks izmaksāti 121,6 miljoni eiro. Plašāka informācija par likmēm un izmaksu grafiku skatāma dienesta mājaslapā […]

Read more
Publicēts lauksaimniecības gada ziņojums par nozares attīstību 2019. gadā

Ir sagatavots un publicēts lauksaimniecības gada ziņojums “Latvijas lauksaimniecība 2020”, kurā aplūkota lauksaimniecības un pārtikas ražošanas attīstība 2019. gadā.  Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti apkopojuši plašu informāciju par galveno lauksaimniecības sektoru un pārtikas rūpniecības attīstību, tostarp ES un valsts atbalsta politiku un pasākumiem, lauksaimniecības produktu tirdzniecību, lauksaimniecības zemes izmantošanu un citiem nozares jautājumiem.   Ziņojums vēsta, ka Latvijā […]

Read more
IZSLUDINĀTA OTRĀ KĀRTA PIENA PIEGĀDEI UN IZDALEI

Lauku atbalsta dienests informē par iesniegumu dalībai atbalsta programmā “Piens un augļi skolai” 2020./2021.mācību gadā pieņemšanu. Dalības pieteikumu otrās kārtas pieņemšanas termiņš ir no 2020.gada 8.oktobra līdz 23.oktobrim. Pieejamais finansējums piena produktu piegādei un izdalei izglītojamiem – 107 834,73 EUR. Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/ Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai (tālr. 67095000, 67027898). Kārta izsludināta […]

Read more
Izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika 2020” Rāmavā

No 8. līdz 10. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika 2020”. Izstādi organizē SIA A.M.L. sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju. Izstādes atklāšana notiks 8. oktobrī plkst. 11.00, izstādi atklās Latvijas Republikas zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Ik rudeni lauksaimniecības, mežsaimniecības, infrastruktūras uzlabošanas un lauku celtniecības jomas profesionāļi un interesenti tiekas Rāmavā, lai novērtētu […]

Read more
Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu turpmāk administrēs LAD

Valdība otrdien, 29. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus “Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”.  Noteikumi paredz, ka turpmāk Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu administrēs un uzraudzīs Lauku atbalsta dienests (LAD).  Jaunajos noteikumos iekļautie risinājumi, cik tas iespējams, sinhronizēti ar Zivju fonda un Meža attīstības fonda līdzekļu administrēšanas kārtību. Tiesiskais regulējums pēc būtības neietekmē un nemaina […]

Read more
Aktuāli par rugāju laukiem ziemas periodā

Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus, kuri piesakās atbalsta saņemšanai par rugāju laukiem ziemas periodā (RLZP), pārskatīt atbalstam pieteiktos laukus. Ņemot vērā, ka informācija par šiem laukiem pieteikumos tika aizpildīta šā gada pavasarī, tad situācija dabā rudenī var ietekmēt to, vai norādītajos laukos tiks atstāti rugāji, vai tie tomēr tiks apsēti ar ziemājiem. Ja ir mainījusies […]

Read more
LAD izmaksā ārkārtas atbalstu cūkkopības nozarē

22.septembrī, LAD sāka izmaksāt ārkārtas atbalstu cūkkopības nozarē. Atbalstu saņem 79 lauksaimnieki, atbalsta likme ir 22,15 eiro par vienu nobarojamo cūku. Maksājums tieks veikti atbilstoši Lauksaimniecības datu centrā reģistrēto dzīvnieku skaitam. Šis ir atbalsts ienākumu stabilizēšanai lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar nobarojamo cūku audzēšanu. To izmaksā, jo nozares ieņēmumi periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnija […]

Read more