11. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” notiks no 2022. gada 17. februāra līdz 2022. gada 17. martam.

Uz atbalstu vienpadsmitajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji – mazie un vidējie uzņēmumi, kas vismaz vienu gadu realizē produkciju tirgū un reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā un kas audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus vai ne vairāk kā 2000 cūkas.

Kārtā iesniegto projektu īstenošans beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

Informācijas avots: LAD https://ej.uz/9pk3