Šodien Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonā Rīgas Domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns vadīja diskusiju “Latvijas zemnieks Rīgas tirgū. Cik laimīgs ir pircējs un pārdevējs?”, kurā dalību ņēma ietekmīgāko lauksaimniecības organizāciju – Biedriba Losp, Biedrība Zemnieku Saeima, AgriChamber, Latvijas Zemnieku federācija, LLKA un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas pārstāvji. AgriChamber pārstāvēja ZS “Klīves” komercdirektors Maris Šnickovskis. Diskusijas ietvaros tika meklēti labākie risinājumi pievilcīgākas vides radīšanai tirdzniecībai. AgriChamber ieskatā diskusija bija produktīva, ņemot vērā Rīgas Domes vadības ieinteresētību padarīt tirgu daudz pievilcīgāku gan tirgotājiem, gan pircējiem.