Valdība otrdien atbalstīja šim gadam piešķirta ciltsdarba atbalsta finansējuma pārdalīšanu starp lopkopības nozarēm, kā rezultātā gaļas liellopu audzētājiem šogad būs pieejams par 614 871 eiro lielāks un kazkopjiem – par 6000 eiro lielāks ciltsdarba atbalsts.

To paredz valdības atbalstītie grozījumi valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai. Tajos noteikts finansējuma sadalījums lauksaimniecības dzīvnieku nozarēs, kā arī atbalsta piešķiršanas kritēriji un kārtība.

Zemkopības ministrija (ZM) noteikumu projekta anotācijā skaidro, ka saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) sniegto informāciju piensaimniecības nozarei līdz šā gada 1.jūnijam, izmaksājot piešķirto finansējumu, ir izveidojies finansējuma atlikums 620 871 eiro apmērā, jo atbalsttiesīgo dzīvnieku skaits ir mazāks par plānoto.

ZM to skaidro ar to, ka nozarei nepieciešamā finansējuma apjoms šim gadam tika plānots 2019.gada otrajā pusē, aprēķinos izmantojot 2019.gada 1.jūlijā pieejamos datus. Taču slaucamo govju skaits ir krities.

Tāpat pēdējā laikā vērojama tendence slaucamās govis krustot ar gaļas šķirņu vaisliniekiem, iegūtos sieviešu kārtas pēcnācējus ganāmpulkā paturot kā slaucamās govis, taču atbalstu nepiešķir gaļas šķirņu, gaļas šķirņu krustojuma, piena gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvniekiem.

Tikmēr, izmaksājot atbalstu gaļas liellopu audzēšanas nozarē, Lauku atbalsta dienests (LAD) noteiktajai atbalsta likmei ir piemērojis proporcionālo samazinājuma koeficientu 0,85503 saistībā ar gaļas liellopu skaita palielināšanos. Tāpat šogad salīdzinājumā ar 2019.gadu par 6,3% ir palielinājies atbalsttiesīgo dzīvnieku skaits kazkopībā un nozarei esošais finansējuma ir nepietiekams. Tāpēc abām minētajām nozarēm jāpalielina finansējums.

Informācijas avots: www.laukos.lv