Valdība otrdien, 15. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību un mākslīgo apsēklošanu.

Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai precizētu pārbaudes testa nosacījumus, ko kārto persona, lai saņemtu sertifikātu. Atbilstoši darbības jomai, pārbaudes testā būs jautājumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, kā arī par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Grozījumi precizē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu nosacījumus, nosakot, ka personai, kas ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību, ne retāk kā reizi piecos gados jāpaaugstina kvalifikācija vismaz 16 stundu apmērā par katru sertifikātā vai apliecībā norādīto darbības jomu. Savukārt izglītības iestādei, šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībai, krustojuma cūku audzētāju organizācijai vai dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersantam (kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētājiem), informējot Lauksaimniecības datu centru (LDC) par personas apmeklēto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, jānorāda tikai attiecināmo stundu skaits.

Turpmāk, ja persona kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu būs apmeklējusi citā iestādē, nevis pie kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma organizētāja, personai kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošais dokuments būs jāiesniedz LDC un LDC reģistrēs personas apmeklēto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu. Turpmāk vienīgi LDC izvērtēs citu iestāžu organizētos kursus, seminārus un konferences.

Grozījumi noteic, ka turpmāk kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētājiem kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumam sagatavotā programma pirms apmācības sākšanas būs jāsaskaņo ar LDC un jāvienojas par attiecināmo stundu skaitu. Arī dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersantiem, kas organizēs teorētiskās un praktiskās apmācības lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, sagatavotā apmācības kursa programma būs jāsaskaņo ar LDC.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.marta noteikumos Nr.116 „Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM