No 2020. gada 1. septembra līdz 1. oktobrim Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina pieteikties atbalstam pārtikas kvalitātes shēmās:

–          Bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;
–          Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā;
–          Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;
–          Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai             garantētu tradicionālo īpatnību shēmā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentiem LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir jāiesniedz iesniegums un ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkums.

Plašāka informācija par pieteikšanos atbalstam pieejama dienesta mājaslapā izvēlnē “Valsts atbalsta veidi”.

Informācijas avots: LAD