Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Mazo saimniecību kooperācija – pamats lauku tūrisma izveidei” Latgalē.

KAD?       Teorētiskās nodarbības 23. novembrī, praktiskās nodarbības 24. novembrī

                  (obligāti jāpiedalās abās mācību dienās)

KUR?      Teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā;

Praktiskās nodarbības, apmeklējot “Stikls no Līvāniem”, Handmade Latgola, biedrību “Tematiskie ciemi”, Turku pirts ciemu un “Zaļā daba” – Līvānos un Līvānu novadā.

Programmā:

  • Kooperācija. No idejas līdz kooperatīva izveidei;
  • Kooperatīva darbības principi. Dalībnieku lomas, dibināšana;
  • Kas jāņem vērā, nolemjot veidot kooperāciju;
  • Kooperācijas piemēri – tūrisma piedāvājumu veidošanā;
  • Tūrisma maršruti un to daudzveidība. Vietas un tēmas potenciāls – kopīgam tūrisma piedāvājumam;
  • Biedrība, kā kooperācijas veids lauku tūrisma piedāvājuma izveidei.

Praktiskajās nodarbībās iepazīsiet stikla kausēšanas meistara pieredzi darbnīcas izveidē, sadarbību tūrisma jomā, Latgales amatnieku kooperāciju savu mākslas darbu realizācijā un iesaistē tūrisma piedāvājumā, mazo saimniecību kooperāciju kopīga tūrisma piedāvājuma izveidē Latgales reģionā, piedāvājuma dažādošanu mazajā uzņēmējdarbībā, kā arī radošo darbnīcu un pirts rituālu piedāvājumu.

Lektori:

Videga Strautniece – Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” projektu vadītāja

Liene Feldmane – SIA LLKC Valsts Lauku tīkla Sekretariāta lauku attīstības eksperte

Raimonda Ribikauska – SIA LLKC Dobeles biroja uzņēmējdarbības konsultante

BEZMAKSAS mācības. Dalībnieku skaits ierobežots. Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 21. novembrim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/Gac13zKTZbTLyr6BA

Pieslēgšanās informācija teorētiskajām nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto epasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 08:30

Papildus informācija: Videga Strautniece – videga@partneribalielupe.lv, tālr. 25502151

Tehniskais atbalsts: Elīna Masteiko – 28331239

!!!  Nosacījums dalībai praktiskajās nodarbībās klātienē ir sadarbspējīgs covid19 sertifikāts.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD10 2.1-2 36/21/P3. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

PRAKTISKO NODARBĪBU SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm