Lauku atbalsta dienests (LAD) ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo lietotni, lai būtiska informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem ir pieejama līdzi tālrunī. Lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Mobilā lietotne ir pieejama bez maksas:

  • Android viedierīcēm (6.0 un jaunāka versija),
  • iOS viedierīcēm (11.4 un jaunāka versija).

LAD mobilā lietotne nodrošina ātrāku un vienkāršāku komunikāciju starp dienestu un tā klientiem. Rezultātā – lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to informēt dienestu.

Turpmāk LAD mobilā lietotne tiks papildināta ar citām jaunām funkcionalitātēm. Piemēram, lietotnē būs pieejama informācija par citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.

Detalizētāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/mobila-aplikacija/?fbclid=IwAR18Aq7jvwHA290zKkI-H76mJITQ_fWgGFbEG-eFlGogHqZu6G6sPbJb_4g

Informācijas avots: LAD