Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Digitālo tehnoloģiju izmantošana mežkopībā” Vidzemē.

KAD? KUR?

15. novembrī Teorētiskās nodarbības PA “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Pils laukumā 9, Cēsīs

16. novembrī Praktiskās nodarbības, apmeklējot saimniecību “Jaunroži” Nītaures pagastā

(obligāti jāpiedalās abās mācību dienās)

Vēlams līdzi ņemt portatīvo datoru. Lūdzam sagatavot iespēju autentificēties VMD ĢIS, lai iegūtu aktuālos meža datus par savu īpašumu (elektroniskais paraksts, internetbanka). Tiem lietotājiem, kuriem noslēgts līgums par VMD ĢIS lietošanu, lūdzu sagatavot lietotājvārdu un paroli sistēmas piekļuvei.

Programmā:

  • Mežkopību ietekmējošie normatīvie akti. Mežaudzes atjaunošana. Jaunaudžu kopšana;
  • Mežkopības priekšnosacījumi augstvērtīga nākotnes meža iegūšanai. Stādu izvēle, stādīšanas, agrotehniskās kopšanas un jaunaudžu kopšanas un aizsardzības ar repelentiem ietekme uz nākotnes mežu. Augšanas apstākļu ietekme uz nepieciešamo mežkopības darbu izvēli;
  • Meža īpašniekam pieejamie digitālie dati. VMDĢIS lietotne. LVMGEO atvērtie servisi, VMD publiskie dati (zvēru blīvuma karte). Datu eksportēšana;
  • Mežkopības prakses novērtēšana apskates objektā;
  • Mežaudžu nogabalu aprakstošo datu izmantošana dabā (VMD ĢIS);
  • LVMGEO aplikācijas izmantošana apvidū;
  • Attālināti iegūto datu salīdzināšana ar faktisko situāciju dabā (hidromorfoloģija, reljefs, vainagu augstums, ortofoto, infrasarkanie dati, zemes slāņi u.c.) un to izmantošana.

Lektori:

Andis Malējs – meža īpašnieku kooperatīva “Mežsaimnieks” valdes loceklis, Biznesa sistēmu risinājumu un mārketinga daļas vadītājs

Mārcis Saklaurs – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieks

Dalībnieku skaits ierobežots.

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):

  • 30.25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15000 EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
  • 151.25 EUR (t.sk. PVN) lielajām saimniecībām

(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības saimniecībā un ēdināšana)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 11. novembrim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/NRRm9M1PUZeZD1hf9

Papildu informācija: info@agrichamber.lv vai andis.malejs@mezsaimnieks.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/22/P1. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Mācību īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development?fbclid=IwAR3UEbIYVomiLF027ehErNrMtMsUzWG_y2GAzIMGaX6SLHOT3XcJOfpiodw