KAD? KUR?

9. novembrī Teorētiskās un praktiskās nodarbības – Celtnieku ielā 1, Lieģos, Tadaiķu pagastā

16. novembrī Praktiskās nodarbības, apmeklējot z/s Sanderi Gaviezes pagastā

(obligāti jāpiedalās abās mācību dienās)

Programmā:

 • Laukkopības digitalizācija;
 • Precīzā laukkopība kā digitalizācijas sastāvdaļa;
 • Kritēriji precīzās laukkopības sistēmām;
 • Ekonomiskā pamatotība tehnoloģiju sniegto iespēju pielietošanai agronomijā;
 • Lauku saimniecības pārvaldības programmatūra;
 • Augsnes digitālās mēslošanas kartes, to pielietošanas iespējas;
 • Augu sensoru, satelītu spektra dati lauksaimniecībā;
 • Kontrolēta slāpekļa papildmēslošana, izmantojot augu skenēšanas instrumentus;
 • Augu aizsardzības un mēslošanas iespējas ar modernajām tehnoloģijām.

Lektors:

Gatis Bērziņš – Agricon/SIA Precision Farming Pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs

Dalībnieku skaits ierobežots.

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):

 • 30.25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15000 EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
 • 151.25 EUR (t.sk. PVN) lielajām saimniecībām

(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības saimniecībā un ēdināšana)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 7. novembrim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/5YpHncQ7mLwcNkM6A

Papildu informācija: info@agrichamber.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/22/P1. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Mācību īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development?fbclid=IwAR3UEbIYVomiLF027ehErNrMtMsUzWG_y2GAzIMGaX6SLHOT3XcJOfpiodw