Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Digitālo tehnoloģiju izmantošana augkopībā” Vidzemē.

KAD? KUR?

22. novembrī Teorētiskās un praktiskās nodarbības – Rūjienas novada Tautskolā Skolas iela 8A, Rūjienā

23. novembrī Praktiskās nodarbības, apmeklējot z/s Bērziņas Matīšu pagastā un z/s Adzelvieši Burtnieku pagastā

(obligāti jāpiedalās abās mācību dienās)

Programmā:

 • Digitālās tehnoloģijas: kas tās ir un to iespējamais pielietojums lauksaimniecībā;
 • Jaunākās tendences mehāniskajā nezāļu ierobežošanā;
 • Nezāļu atpazīšana izmantojot mobilās aplikācijas;
 • Hiperspektrālās analīzes iespējas augu stresa un slimību noteikšanā;
 • Meteoroloģisko staciju izmantošanas iespējas lauksaimniecībā, dažādu sensoru nozīme kaitīgo organismu prognozēšanai;
 • Rokas sensors lauka apstākļos slāpekļa mēslojuma optimizēšanai;
 • Sensoru izmantošana, lai pieņemtu lēmumus par augu mēslošanu;
 • Rokas slāpekļa sensora iegūto datu analīze, izmantojot meteostaciju datus;
 • Satelītattēlu izmantošana lauku monitorēšanai un slāpekļa mēslojuma kartes sagatavošanai;
 • Mainīgās slāpekļa mēslojuma devas (VRA) lietojuma kartes izveide un lejupielāde;
 • Augu analīžu paraugu ievākšana un analizēšana, rezultātu interpretācija.

Lektori:

Maksims Fiļipovičs – Mg. biol., Augu aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” viespētnieks

Jevgēnija Ņečajeva – Dr. biol., Augu aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” vadošais pētnieks

Regīna Rancāne – Mg. agr., Augu aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” pētnieks

Daiga Sergejeva – Mg. agr., Yara Latvija Tirdzniecības pārstāve – agronome

Dalībnieku skaits ierobežots.

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):

 • 30.25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15000 EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
 • 151.25 EUR (t.sk. PVN) lielajām saimniecībām

(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības saimniecībā un ēdināšana)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 21. novembrim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/MvecS25xQyUyBfF37

Papildu informācija: info@agrichamber.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/22/P1. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Mācību īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development?fbclid=IwAR3UEbIYVomiLF027ehErNrMtMsUzWG_y2GAzIMGaX6SLHOT3XcJOfpiodw