Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Digitālo tehnoloģiju izmantošana kooperatīvo sabiedrību pārvaldībā” Zemgalē.

KAD? KUR?

13. janvārī Teorētiskās un praktiskās nodarbības Jelgavā

20. janvārī Praktiskās nodarbības Jelgavā

(obligāti jāpiedalās abās mācību dienās)

Programmā:

  • Kooperatīvs kā organizācija – vadāmu funkciju kopums;
  • Kooperatīva mērķu dimensija un tā vadība un esošo funkciju digitalizācija;
  • Digitalizācijas iespējas kooperatīva funkciju pārvaldībā, gan ienākošā gan izejošā datu plūsmā;
  • Kooperatīva prioritāro digitalizācijas mērķa projektu pārvaldība;
  • Digitalizācijas projektu identificēšana un prioritizēšana;
  • Digitalizācijas projektu mērķu definēšana;
  • Digitalizācijas projektu detalizācija: laika plāns, iesaistītās puses, budžets, atbalsta instrumenti, pārvaldība.

Lektors:

Jānis Caune – Stratēģiskās vadības un pārmaiņu vadīšanas eksperts kopš 1998. gada. Strādājis vadošos amatos uzņēmumos PET Baltija, Daugava, BALTA eko, BSM Konsultanti, FORCEO, Dokumeds. Šobrīd sistēmu izstrādes vadītājs uzņēmumā Rho Europe.

Dalībnieku skaits ierobežots.

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):

  • 30.25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15000 EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
  • 151.25 EUR (t.sk. PVN) lielajām saimniecībām

(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības un ēdināšana)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 11. janvārim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/oVtWhj7LnzEBerbn6

Papildu informācija: info@agrichamber.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/22/P1. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Mācību īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development?fbclid=IwAR3UEbIYVomiLF027ehErNrMtMsUzWG_y2GAzIMGaX6SLHOT3XcJOfpiodw