Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Digitālo tehnoloģiju izmantošana lopkopībā” (piena lopkopība) Vidzemē.

KAD? KUR?

8. novembrī Teorētiskās un praktiskās nodarbības Smiltenes tehnikumā

10. novembrī Praktiskās nodarbības, apmeklējot z/s “Jaunsiliņi” Cēsu novadā

(obligāti jāpiedalās abās mācību dienās)

Programmā:

  • Zinātnes atziņu pielietojamība un moderno tehnoloģiju iespējas lopkopības produkcijas kvalitātes paaugstināšanā;
  • Meklēšanās noteikšanas digitālās sistēmās. Atražošanas rādītāji saimniecībās;
  • Inovatīvo tehnoloģiju un digitālo risinājumu novērtējums dažādām dzīvnieku grupām;
  • Prakses un zinātnes atziņu pielietojamība lopkopībā;
  • Inovatīvu tehnoloģiju praktiskie risinājumi (t.sk. meklēšanās un grūsnības noteikšana)

Lektori:

Silvija Dreijere – SIA LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja, lopkopības konsultante

Dainis Arbidāns – SIA LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā

Dalībnieku skaits ierobežots.

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):

  • 30.25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15000 EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
  • 151.25 EUR (t.sk. PVN) lielajām saimniecībām

(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības saimniecībā un ēdināšana)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 6. novembrim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/n5yEGroJTVc2HN54A

Papildu informācija: info@agrichamber.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/22/P1. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Mācību īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development?fbclid=IwAR3UEbIYVomiLF027ehErNrMtMsUzWG_y2GAzIMGaX6SLHOT3XcJOfpiodw