Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Digitālo tehnoloģiju izmantošana mežkopībā(dronu izmantošana) Pierīgā.

KAD? KUR?

23. novembrī Teorētiskās nodarbības LVMI “Silava” bibliotēkā, Rīgas ielā 111, Salaspilī

2. decembrī Praktiskās nodarbības, apmeklējot Garkalnes degumu Maltuves purva mežā (https://goo.gl/maps/vdVafZwHCQjC1QCT8)

(obligāti jāpiedalās abās mācību dienās)

Programmā:

 • Droni, dronu veidi un likumdošana. Dronu iegādes nianses;
 • Dronu aplikācijas. Dronu misiju izveidošana;
 • Digitālo datu iegūšana par savu meža īpašumu (VMDĢIS lietotne, atvērtie VMD dati);
 • Meža īpašumu apsekošanas iespējas izmantojot dronu (augsnes gatavošanas, meža atjaunošanas, jaunaudžu kopšanas, mežizstrādes darbu novērtēšana);
 • Drona iegūto datu montēšanas iespējas, datu montēšanai izmantojamie servisi;
 • Dronu izmantošanas drošības noteikumi, vides un laikapstākļu, risku novērtējums, lidošanas zonu ievērošana;
 • Dronu lidojumu uzsākšana. Starta vietas izvēle, nosacījumi;
 • Drona palaišana manuāli, izmantojot iepriekšsagatavotu misiju;
 • Drona pilotēšana, droša lidojuma nosacījumi, pilotēšanas nianses, lidojuma laikā iegūstamie dati;
 • Drona lidojama nobeigšana. Nosēšanās iespējas. Dronu avārijas situācijas un risinājumi.

Lektors:

Juris Zariņš – Mg.biol., SIA “Rīgas meži” meža apsaimniekošanas plānošanas nodaļas vadītājs, LVMI “Silava” zinātniskais asistents

Dalībnieku skaits ierobežots.

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):

 • 30.25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15000 EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
 • 151.25 EUR (t.sk. PVN) lielajām saimniecībām

(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības saimniecībā un ēdināšana)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 21. novembrim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/NRRm9M1PUZeZD1hf9

Papildu informācija: info@agrichamber.lv vai andis.malejs@mezsaimnieks.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/22/P1. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Mācību īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development?fbclid=IwAR3UEbIYVomiLF027ehErNrMtMsUzWG_y2GAzIMGaX6SLHOT3XcJOfpiodw