Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Klimata pārmaiņu un Eiropas Zaļā kursa ietekme uz integrēto augļkopību Latvijā (t.sk. augu aizsardzības līdzekļu izmantošana, kooperācijas iespējas, viedā un videi draudzīgā saimniekošana)” Rīgas plānošanas reģionā.

KAD? KUR? 

15. augustā Teorētiskās nodarbības – Biznesa centrs RĀMAVA, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas novads

18. augustā Teorētiskās nodarbības – Biznesa centrs RĀMAVA, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas novads

22-24. augustā Praktiskās nodarbības, apmeklējot augļkopības saimniecības Slovākijā – izbraukšana ar autobusu no Rīgas 20.08.2023 no rīta, atgriešanās Rīgā 25.08.2023 vakarā

(obligāti jāpiedalās visās mācību dienās)

Programmā:

  • Zaļā kursa prasības augļkopības nozarei;
  • Integrētā augu aizsardzība – videi draudzīgas saimniekošanas pamats;
  • Augu aizsardzības metodes integrētajā augļkopībā;
  • Klimata pārmaiņu un citu faktoru ietekme uz kaitīgo organismu izplatību augļu dārzos, šobrīd ekonomiski nozīmīgākie kaitīgie organismi un fizioloģiskie bojājumi ābeļu stādījumos;
  • Profilaktiskie paņēmieni kaitīgo organismu ierobežošanai augļu dārzos;
  • Zaļā kursa ietekme uz augu aizsardzības līdzekļu izvēli un to pamatota izmantošana ābeļu stādījumos kaitīgo organismu ierobežošanai;
  • Kas ir kooperatīvs? Kāpēc veidojas kooperatīvi?
  • Kādi ir kooperatīvu veidi? Kas jāņem vērā? Kooperatīvu biedri, to lomas, pienākumi;
  • Lauksaimniecības struktūra Slovākijā un augļu audzēšanas vieta Slovākijas lauksaimniecības nozarē;
  • Slovākijas saimniecību darbība, augļaugu sortiments, saimniecībās pielietotās tehnoloģijas, augļu pārstrāde un realizācijas kanāli.

Lektori:

Regīna Rancāne – Mg. agr., Augu aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” pētnieks

Anitra Karolīna Lestlande – Valsts augu aizsardzības dienesta Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja

Liene Feldmane – SIA LLKC Valsts Lauku tīkla Sekretariāta lauku attīstības eksperte

Dalībnieku skaits ierobežots.

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

BEZMAKSAS MĀCĪBAS

(iekļautas teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības Slovākijā, transports uz Slovākiju, naktsmītnes ārvalstīs un ēdināšana mācību dienās)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 11. augustam, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/h8vMdYw9uLfu7tRD8 

Papildu informācija: info@agrichamber.lv 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P17. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.