Lauku atbalsta dienests informē par iesniegumu dalībai atbalsta programmā “Piens un augļi skolai” 2020./2021.mācību gadā pieņemšanu. Dalības pieteikumu otrās kārtas pieņemšanas termiņš ir no 2020.gada 8.oktobra līdz 23.oktobrim. Pieejamais finansējums piena produktu piegādei un izdalei izglītojamiem – 107 834,73 EUR.

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/ Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai (tālr. 67095000, 67027898).

Kārta izsludināta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” 16.1.apakšpunktu.