Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, līdz 2020. gada 1. februārim Jums jāsniedz Lauksaimniecības datu centram (LDC) informācija par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē pēc stāvokļa uz 2020. gada 1. janvāri.

Informācijas iesniegšana ir obligāta par šādām dzīvnieku sugām (norādīts minimālais dzīvnieku skaits):

  • Liellopi – 1;
  • Aitas, kazas – 5;
  • Zirgi – 5;
  • Mājputni – 10;
  • Cūkas (sivēnmāte – 1, pārējās cūkas – 3).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar LDC speciālistiem pa tālruni 67095057 vai 67027240.

Informācijas avots: Lauksaimniecības datu centrs