Pieejams atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas apjoms

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem pieejams atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas apjoms. Līdz 2020.gada 30.novembrim lauksaimnieki bija tiesīgi iegādāties minēto dīzeļdegvielu ne vairāk kā 90% no kopējā piešķirtā daudzuma. Līdz šā gada 30.novembrim LAD atkārtoti izvērtēja lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību noteiktajām prasībām, un gadījumos, ja tika konstatēts, ka piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums ir mainījies, tika nosūtīts atkārtots […]

Read more
Noslēgusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana

Dienests ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību apsekošanu, lai noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Šogad apsekoti 2,22 miljoni ha LIZ. Apsekošanā izmantota satelītattēlu sniegtā informācija, gan arī klātienē iegūtie rezultāti. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti 2020.gadā skatāmi dienesta mājaslapā “LIZ apsekošanas rezultāti”. Zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā […]

Read more
Aicinām veikt lauku bloku precizēšanu jau tagad

Lauku atbalsta dienests šogad jau kopš oktobra mēneša piedāvā iespēju veikt lauku bloku precizēšanu, kā arī aizpildīt Provizorisko platību maksājumu iesniegumu. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var izdarīt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) sadaļās “Provizoriskā iesniegums” vai “Lauku bloku precizēšana”. Lai arī precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 2021.gada 1.aprīlim, dienests aicina iesniegt precizēšanas pieprasījumus pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk […]

Read more
Zemkopības ministrija aicina ikdienā izvēlēties Latvijā ražotos pārtikas produktus

Zemkopības ministrija (ZM) aicina iedzīvotājus, valsts un pašvaldību institūcijas kā arī uzņēmumus un organizācijas gan ikdienas uzturam, gan sabiedriskajā ēdināšanai vairāk iegādāties Latvijā ražotos pārtikas produktus. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Covid-19 pandēmija skar plašu Latvijas iedzīvotāju loku, tajā skaitā arī lauksaimniekus, pārtikas ražotājus un uzņēmējus. Šajā sarežģītajā laikā ir īpaši svarīgi turēties kopā, atbalstot vienam […]

Read more
Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā. Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem. Atbalsta intensitāte: 70 procenti no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 euro  par vienu hektāru (kultūrauga augšanas sezonā) vai vienu […]

Read more
Zemkopības ministrija arī 2021. gadā īstenos nozīmīgus atbalsta pasākumus lauksaimniekiem

Viens no aktuālajiem jautājumiem, kas šobrīd ir svarīgs Latvijas lauksaimniekiem, ir lauksaimniecības zemes iegādes kredītprocentu dzēšana. Saistībā ar 2021. gada valsts budžeta samazinājumu Zemkopības ministrijai (ZM) nav iespējams iekļaut lauksaimniecības zemes iegādes kredītprocentu dzēšanu arī 2021. gada izdevumos, taču ZM ir atradusi risinājumu turpināt kredītprocentu daļēju dzēšanu ilgtermiņa investīciju kredītiem būvniecībai un tehnikas un iekārtu […]

Read more
Informāciju Lauku atbalsta dienestam var nosūtīt arī LAD mobilajā lietotnē

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo lietotni, lai būtiska informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem ir pieejama līdzi tālrunī. Lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mobilā lietotne ir pieejama bez maksas: Android viedierīcēm (6.0 un jaunāka versija), iOS viedierīcēm (11.4 un jaunāka versija). LAD mobilā lietotne nodrošina ātrāku un […]

Read more
Lauku attīstības programmas finansējums lauku izaugsmei – interaktīvajās kartēs

Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvija ir ieviesusi 16 atbalsta pasākumus. Kopumā no LAP īstenošanas sākuma līdz 2019. gada beigām izsludinātas 82 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kā arī katru gadu tiek izmaksāti platībmaksājumi. Atbalsta pretendentu aktivitāte ir bijusi augsta. No kopumā izsludinātajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās kopš plānošanas perioda sākuma iesniegti […]

Read more
Atbalsta konsultantu apmācības efektīvai nākotnes KLP ieviešanai Latvijā

3. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts un ES atbalsta piešķiršanu konsultantu apmācībai lauku saimniecību pārvaldībai. Pašlaik Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) īstenotajā pasākumā paredzētās konsultācijas pieejamas par obligātajām apsaimniekošanas prasībām vai labiem lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, uzņēmuma ekonomiskiem un vides rādītājiem, kā arī mežsaimniecības pienākumiem un prasībām ūdens […]

Read more
Paplašina valsts atbalsta saņēmēju loku lauksaimniecības un pārtikas nozarēs Covid-19 negatīvo seku mazināšanai

27. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.  Arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas Latvijā turpinās Covid-19 negatīvā ietekme lauksaimniecības un pārtikas nozarē, izraisot finanšu grūtības un dzīvotspējas apdraudējumu ne tikai atbalsta pasākumos sākotnēji ietvertajiem ražotājiem, bet arī citiem ražotājiem. Piena sektorā […]

Read more