Šobrīd ir iespējama lauku bloku precizēšana gan izveidojot Provizorisko iesniegumu, gan sadaļā Lauku bloku precizēšana

Lauku bloku karte aptver visu Latvijas Republikas teritorijas lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura ir labā lauksaimniecības stāvoklī, attēlo daļu no Lauku attīstības plāna nepieciešamās informācijas un kalpo pārskatam par lauku bloku savstarpējo izvietojumu teritorijā. Karte satur lauku bloku robežas un to identifikācijas numurus. Lauku bloks ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, kura robežas ir stabilas, dabā identificējamu […]

Read more
Iespēja pieteikties mācību kursam “Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa)” LATGALĒ

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa)” LATGALĒ. KAD?       Tiešsaistes nodarbības 24., 26. un 28. janvārī, praktiskās nodarbības saimniecībās 2. februārī                   (obligāti jāpiedalās visās mācību dienās) KUR?      Teorētiskās un praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā; […]

Read more
Iespēja pieteikties mācību kursam “Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa)” – KURZEMĒ

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa)” KURZEMĒ. KAD?       Tiešsaistes nodarbības 17., 19. un 21. janvārī, praktiskās nodarbības saimniecībās 4. februārī                   (obligāti jāpiedalās visās mācību dienās) KUR?      Teorētiskās un praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā; […]

Read more
Iespēja pieteikties mācību kursam “Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa)” – Vidzemē

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa)” Vidzemē. KAD?       Tiešsaistes nodarbības 10., 12. un 14. janvārī, praktiskās nodarbības saimniecībās 1. februārī                   (obligāti jāpiedalās visās mācību dienās) KUR?      Teorētiskās un praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā; […]

Read more
Agrichamber projektos: LAP programma 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”

Biedrība AGRICHAMBER – Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros īsteno apmācību programmas Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienestsVairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa […]

Read more
Aicina piedalīties aptaujā nozares stratēģijas izveides ietvaros

LAPNA kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu ir izstrādājusi aptaujas anketu par vispārīgiem nozares jautājumiem, un nozares pārstāvju sniegtās atbildes kalpos par pamatu nozares stratēģijas izstrādē.Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems 10 līdz 15 minūtes.P.s. termiņu anketas aizpildīšanai pagarinājām līdz 30.novembrim!Aptauja: https://www.visidati.lv/aptauja/1790467560/Vairāk informācijas LAPNA mājaslapā (klikšķinot uz attēlu).#NozaresStratēģija* putnkopis ir saimnieks, kas audzē mājputnus un iegūst […]

Read more
Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā

No 2021.gada 9.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim ir iespēja atbalstam pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas. […]

Read more
Iespēja pieteikties mācību kursam “Mazo saimniecību kooperācija – pamats lauku tūrisma izveidei” Latgalē

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Mazo saimniecību kooperācija – pamats lauku tūrisma izveidei” Latgalē. KAD?       Teorētiskās nodarbības 23. novembrī, praktiskās nodarbības 24. novembrī                   (obligāti jāpiedalās abās mācību dienās) KUR?      Teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā; Praktiskās nodarbības, apmeklējot “Stikls no Līvāniem”, Handmade Latgola, biedrību “Tematiskie ciemi”, Turku […]

Read more
Mācības “Mazā lauku biznesa dažādošana (sadarbības tīkla veidošana, mājražošana, kultūrvēsturiskais mantojums)” Vidzemē

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Mazā lauku biznesa dažādošana (sadarbības tīkla veidošana, mājražošana, kultūrvēsturiskais mantojums)” Vidzemē. KAD?       Teorētiskās nodarbības 11. novembrī, praktiskās nodarbības 16. novembrī                   (jāpiedalās abās mācību dienās) KUR?      Teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā; Praktiskās nodarbības, apmeklējot “Raunas ķiploku”, SIA “Latnature”, Brantu muižu un SIA […]

Read more
Iespēja pietiekties mācībām “Mazā lauku biznesa dažādošana (sadarbības tīkla veidošana, mājražošana, kultūrvēsturiskais mantojums)”

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Mazā lauku biznesa dažādošana (sadarbības tīkla veidošana, mājražošana, kultūrvēsturiskais mantojums)”. KAD?       Teorētiskās nodarbības 4. novembrī, praktiskās nodarbības 17. novembrī                   (jāpiedalās abās mācību dienās) KUR?      Teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā; Praktiskās nodarbības, apmeklējot biedrību “Riekstkodis”, biedrību “Skrundas klēte”, z/s Garīkas un SIA […]

Read more