Paredzētas atkāpes augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju 2020. gada darbības programmām

Valdība otrdien, 22. septembrī, akceptējusi grozījumus augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju noteikumos. Augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju patlaban spēkā esošie noteikumi nosaka atkāpes Covid-19 radīto seku mazināšanai 2020. gadā augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām. Grozījums noteikumos – atbilstoši ES normatīvajiem aktiem – ražotāju organizācijām paredz nepiemērot darbības fonda maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru, kā arī ražotāju organizācijas atzīšanas kritēriju – pārdotās produkcijas […]

Read more
Selekcijas nozīme audzējot zīdītājgovis

Pēdējā gada laikā pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē esošās informācijas var redzēt, ka 2019. gada 1. janvārī bija reģistrētas 51 634 zīdītājgovis, 2020. gada 1. janvāri zīdītājgovju skaits bija 60 374. Samazinās to saimniecību skaits, kas veic pārraudzību savā ganāmpulkā – no 1300 saimniecībām 2018. gadā līdz 1220 saimniecībām 2019. gadā. Šādas izmaiņas liek domāt, ka […]

Read more
Bērni izglītības iestādēs arī šajā mācību gadā saņems skolas pienu un skolas augļus

Šā gada 10. septembrī noslēdzās pieteikšanās programmā “Piens un augļi skolai”. Šogad pienu dzers un augļus un dārzeņus ēdīs bērni vairāk nekā 1200 izglītības iestādēs. Skolu programmas ietvaros gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus. Populārākie augļi un dārzeņi, ko saņem bērni, […]

Read more
2020. gada lauksaimniecības skaitīšana turpinās

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir uzsākusi 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas datu vākšanas rudens posmu, kurā turpinās datu vākšanu tiešsaistē un intervijas. CSP izsaka pateicību 12 000 lauku saimniecību, kuras jau ir sniegušas 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanai nepieciešamo informāciju. Šajā skaitīšanā dati jāiegūst par aptuveni 75 000 lauku saimniecību. CSP uzsāka 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas datu vākšanu tiešsaistē 15. aprīlī. “Atšķirībā no […]

Read more
16. oktobrī sāks izmaksāt platību maksājumus – tiks ieturēta īstermiņa aizdevumā izmaksātā summa

No šā gada 16.oktobra lauksaimnieks sāks saņemt platību maksājumus. Oktobrī tiks izmaksāts Vienotā platību maksājuma (VPM) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avanss. Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums. Lauksaimnieks saņems tikai atlikušo summu. Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut arī […]

Read more
Grozītas lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas prasības

Valdība otrdien, 15. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību un mākslīgo apsēklošanu. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai precizētu pārbaudes testa nosacījumus, ko kārto persona, lai saņemtu sertifikātu. Atbilstoši darbības jomai, pārbaudes testā būs jautājumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju […]

Read more
Izmaiņas Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorijā Kurzemē

Valdība otrdien, 15. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska zonas* Latvijā.  Turpmāk I riska zona noteikta Pāvilostas novada Vērgales pagastā, savukārt II riska zona – visā Ventspils novadā, Pāvilostā  un Pāvilostas novada Sakas pagastā.  Vairāk informācijas – […]

Read more
Paraksties manabalss.lv – SAMAZINĀM PVN PĀRTIKAS PRODUKTIEM

Rosinām noteikt samazināto PVN likmi 5% apmērā pārtikas produktiem, t. sk. svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem. Tas uzlabos vietējo ražotāju konkurētspēju veikalu plauktos un nodrošinot mazāk aizsargāto sabiedrības grupu atbalstu. Šobrīd, ekonomiskās krīzes apstākļos, mums visiem kopā ir vēl svarīgāk kā jebkad, pirmkārt, sniegt atbalstu mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem ikdienas vajadzību nodrošināšanai, samazinot cenas, […]

Read more
Līdz 15. oktobrim bioloģiskie lauksaimnieki var iesniegt iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai ziemāju labībai

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) uzsācis individuālo atļauju izsniegšanu konvencionālas izcelsmes sēklas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā ziemāju labībām, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi. Informācija par pieejamo bioloģiskas izcelsmes sēklas vai sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu pieejama VAAD mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība > Datu bāze par […]

Read more
Iespēja pieteikties atbalstam pārtikas kvalitātes shēmās

No 2020. gada 1. septembra līdz 1. oktobrim Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina pieteikties atbalstam pārtikas kvalitātes shēmās: –          Bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;–          Bioloģiskās lauksaimniecības shēmā;–          Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;–          Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai             garantētu tradicionālo īpatnību shēmā. Lai saņemtu atbalstu, pretendentiem LAD elektroniskajā […]

Read more