Jautājumi un atbildes no Valsts vides dienesta par meliorāciju

Jautājumi un atbildes no Valsts vides dienesta par meliorāciju 1. Kādas ir iespējas saīsināt procesu līdz atļaujas saņemšanai strādāt meliorācijā? Iesniedzot iesniegumu, sniegt pēc iespējas detālu informāciju par darbu apjomiem, iesniegumam pievienojot: būves tehniskās apsekošanas atzinumu un plāna materiālu, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms (nosaka Noteikumu Nr.30. 7.p.7.3.a.p. un arī Noteikumu Nr.550 19.p. […]

Read more
Jautājumi un atbildes no Valsts vides dienesta par meliorāciju

Jautājumi un atbildes no Valsts vides dienesta par meliorāciju 1. Kādas ir iespējas saīsināt procesu līdz atļaujas saņemšanai strādāt meliorācijā? Iesniedzot iesniegumu, sniegt pēc iespējas detālu informāciju par darbu apjomiem, iesniegumam pievienojot: būves tehniskās apsekošanas atzinumu un plāna materiālu, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms (nosaka Noteikumu Nr.30. 7.p.7.3.a.p. un arī Noteikumu Nr.550 19.p. […]

Read more
Vai Latvijā audzētie dārzeņi ir otršķirīgi?

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras biedriem tiekoties ikmēneša sapulcē ar Pārtikas un veterinārā dienesta vadītāju tika pārrunātas dārzeņu audzētāju problēmas. Kā viena no problēmām, kas tika pārrunāta, bija veikalu tīklu rīcība saistībā ar šķiru piešķiršanu dārzeņiem un to kvalitātes kontrole. Lauksaimnieki ir nobažījušies, ka veikalu ķēdēs lielākoties pārdotie, piemēram, Latvijas tomāti ir ar 2.šķiras […]

Read more