Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes
priekšsēdētājs
Dīns Cielavs
Tel.: 29471161
E-pasts: agrichamber@agrichamber.lv
Adrese: Blaumaņa iela 10-37, Jelgava, LV – 3001

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes
locekle
Dina Avotiņa – ZS “Silvas” īpašniece
E-pasts: dina.avotina@agrichamber.lv

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes
loceklis
Valters Riekstiņš – SIA “Dominuss” Valdes loceklis
E-pasts: valters.riekstins@agrichamber.lv; valters@dominuss.lv

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes
loceklis
Māris Šnickovskis – ZS “Klīves” Komercdirektors
E-pasts: maris.snickovskis@agrichamber.lv

Rekvizīti:
Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera”
40008257141
Blaumaņa iela 10-37, Jelgava, LV – 3001
A/S Citadele banka
PARXLV22
LV33PARX0020064320001