Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes
priekšsēdētājs
Dīns Cielavs
Tel.: 29471161
E-pasts: agrichamber@agrichamber.lv
Adrese: Cēsis, Pļavas iela 3a, LV – 4101

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes
locekle
Lāsma Bekina – SIA “Rītausma” Valdes priekšsēdētāja
E-pasts: lasma@agrichamber.lv

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes
locekle
Aija Galeja – Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas Valdes locekle
E-pasts: aija.luse@gmail.com

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes
loceklis
Valters Riekstiņš – SIA “e-Personāls” Valdes loceklis
E-pasts: valters@agrichamber.lv