Lauku atbalsta dienests turpina jau zināmo pieeju kontroļu veikšanā investīciju pasākumos – tās pārsvarā notiek attālināti, izmantojot tiešsaistes saziņas platformu ZOOM.

Kontrolēm attālināti ir vairāki ieguvumi. Šobrīd galvenais no tiem – laikā, kad ir vērojama plaša Covid-19 izplatība, samazināta kontaktēšanās iespēja starp cilvēkiem. Šādas kontroles ļauj taupīt arī laika resursus, ātri un kvalitatīvi ļaujot pārbaudīt īstenotā projekta rezultātus. Šāda pieeja ļauj kontroles veikt arī laikā, kad klātienes tikšanās iespējas ir ierobežotas, nodrošinot pieteikuma administrēšanu atbilstoši termiņiem.

Lai varētu notikt attālināta kontrole, klientam ir nepieciešama viedierīce un internets, lai varētu pieslēgties ZOOM platformai un, izmantojot video un audio iespējas, parādīt un pastāstīt par paveikto. Pēc kontroles tiešsaistē, dienests var lūgt atsūtīt arī fotoattēlus ar ģeolokācijas datiem, lai vēlreiz pārliecinātos par sniegtās informācijas precizitāti.

Izvērtējot nepieciešamību un sarežģītu projektu gadījumos, dienests var doties atsevišķās pārbaudēs projekta īstenošanas vietā klātienē. Pārbaudē piedalīsies tikai viens LAD darbinieks ar sadarbspējīgu sertifikātu un kontrole notiks pārsvarā gadījumos ārtelpā. Pārbaudi ir iespējams veikt arī bez klienta līdzdalības, iepriekš par to klientu brīdinot.

Informācijas avots: LAD ( https://ej.uz/6i8w )