Valdība ceturtdien, 10. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska zonas. 

Turpmāk II riska zona ir noteikta Kuldīgas novada Laidu pagasta daļā uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagastā.

II riska zona noteikta arī Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagastā, Kalvenes pagasta daļā uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļā uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296.

Tāpat II riska zona turpmāk būs Alsungas novadā un Piltenē. 

Savukārt III riska zona turpmāk būs Aizputes novada Kalvenes pagasta daļā uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļā uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, kā arī Kuldīgas novada Laidu pagasta daļā uz dienvidiem no autoceļa V1296. 

Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

* Pēc ĀCM uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:

• III riska zona tiek noteikta pēc ĀCM gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;

• II riska zona tiek noteikta pēc ĀCM gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;

• I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu. 

Informācijas avots: ZM