22.septembrī, LAD sāka izmaksāt ārkārtas atbalstu cūkkopības nozarē. Atbalstu saņem 79 lauksaimnieki, atbalsta likme ir 22,15 eiro par vienu nobarojamo cūku. Maksājums tieks veikti atbilstoši Lauksaimniecības datu centrā reģistrēto dzīvnieku skaitam.

Šis ir atbalsts ienākumu stabilizēšanai lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar nobarojamo cūku audzēšanu. To izmaksā, jo nozares ieņēmumi periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnija mēnesim samazinājušies par 5% salīdzinājumā ar noteikto atsauces periodu.

Informācijas avots: LAD