Platību maksājumu iesniegumu pieņemšana sākas no 8.aprīļa – kas jāņem vērā? Kādi nosacījumi ir jāņem vērā, lai pieteiktos atbalsta pasākumiem? Kādas ir klientu biežākās kļūdas, īstenojot projektus investīciju pasākumos?

Lai stāstītu par dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD plāno organizēt seminārus visā Latvijā. Semināri tiek rīkoti arī sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC).

Tāpat kā iepriekšējos gados LAD sniegs klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem kuriem nepieciešama palīdzība vai nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.

Informācija par semināriem un konsultācijām, to norises laikiem un vietām tiks regulāri papildināta!

Detalizētāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-par-aktualitatem-998?fbclid=IwAR1mc5ZOaTVhQOMli2ccocFPOTm4c8nxU6uMrA7YyFk_GfuXr3TxEl74y68

Informācijas avots: LAD