No 2021.gada oktobra LAD ir uzsācis ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai pārbaudītu, vai 70% lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) ir apsaimniekota. Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi. Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad var tikt samazināti atbalsta maksājumi.

Apsekošanu LAD veic bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes vismaz 1 ha lielās platībās. Apsekošanā tiek izmantoti satelītattēlu sniegtā informācija, gan arī klātienē iegūtie rezultāti.

Informācija par iepriekšējo gadu LIZ apsekošanas rezultātiem lasāma dienesta mājaslapā izvēlnē “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana”.

Informācijas avots: LAD