Mācības tiek nodrošinātas — “Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”, LAD
Līguma nr. LAD080219/P9

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera aicina mazos lauku
uzņēmējus apgūt jaunas prasmes un iegūt zināšanas par tēmu:
Mazo lauku saimniecību meža apsaimniekošanas alternatīvas – saimniecības
attīstībai un ienākumu gūšanai un konkurētspējas paaugstināšanai

2019.gada 24.maijs “Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads, 57°01’58.8″N 25°27’39.4″E,

Lektori: Lelde Vilkriste, Jānis Rozītis

Programma
8:30 – 9:00 ierašanās, kafijas pauze, iepazīšanās
Teorija – Meža apsaimniekošana ar kailcirtes un nekailcirtes metodēm. To ietekme uz vidi, meža
attīstību un ienākumu un izdevumu plūsmu.
Praktiskās nodarbības mežā – dabai draudzīgu meža apsaimniekošanas principu un dabas
aizsardzības prasību piemērošana meža apsaimniekošanā. Izcērtamo un atstājamo koku
iezīmēšana, paaugas un pameža novērtēšana.
Teorija – Saimniecības attīstības iespējas: ģimenes saimniekošanas un pēctecības aspekti;
ekonomisko principu un alternatīvo meža izmantošanas veidu izvērtējums saimniecības
dažādošanai un ienākumu gūšanai; IT izmantošana apsaimniekošanas plānošanā.
Praktiskās nodarbības – iespējamo meža apsaimniekošanas scenāriju izstrāde un ekonomiskais
pamatojums. SVID analīzes izmantošana meža īpašuma apsaimniekošanas plānošanā.
Aicinājums katram dalībniekam ņemt līdzi praktisko darbu veikšanai savu meža inventarizācijas
plānu, lai apmācību rezultāts būtu pilnvērtīgāks.

Teorija 3,2 st.
Praktiskās nodarbības 4,8 st.
Kopā 8 akadēmiskās stundas.

Pieteikšanās semināram līdz 2019.gada 30.aprīlim.
Semināra nobeigumā tiek saņemts apliecinājums/sertifikāts.
Vietu skaits ierobežots.
Dalībniekiem jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā.
Līdzmaksājums: 10 EUR (t.sk PVN), cenā iekļautas 2 kafijas pauzes un pusdienas.
Informācija un pieteikšanās Inta Kalniņa kalnina.inta2@inbox.lv.
Tālr. 2910924
Nākamais seminārs par tēmu – Mazo zemnieku saimniecību attīstība, nodrošinot paaudžu pēctecību un konkurētspēju, saimniekošanas dažādošana, radot augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pievienoto vērtību, veicot produktu pārstrādi. 31. maijā Limbažos.

 

Atbalsta Lauku atbalsta dienests.