Kā vienu no galvenajiem jaunās valdības uzdevumiem premjerministra amatam izvirzītais Krišjānis Kariņš noteicis kopējas deklarācijas izstrādi, pie kuras aktīvi tiek strādāts jau tagad. Par to pārliecināti arī “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera “Agrichamber”” (Kamera) pārstāvji un norāda, ka jaunās valdības apņemšanās lauksaimniecības jomā ir daudzsološa, bet vēl nepieciešami būtiski uzlabojumi.

Kameras pārstāvjiem tiekoties ar Nacionālās apvienības Zemkopības ministra kandidātu Kasparu Gerhardu, tika pārrunāta valdības deklarācijas sadaļa, kas skar lauksaimniecību. Jaunajā deklarācijā ir uzsvars uz taisnīgāku Eiropas Savienības maksājumu sistēmu,  samazinātu PVN svaigai gaļai, piena produktiem un olām, kooperatīvu stiprināšanu, lauksaimniecības produktu daudzveidības veicināšanu, bioloģiskās pārtikas pieejamību, skolās, slimnīcās, sociālajās centros, kā arī citas nozares attīstībai svarīgas lietas.

Kameras ieskatā virziens, kādā jaunā valdība iet plānojot lauksaimniecības attīstību valstī ir daudzsološs, bet nedrīkst aizmirst, ka galvenais uzsvars ir jāliek uz ražošanas veicināšanu valstī kopumā, radot lielāku pievienoto vērtību, kā arī mazo saimniecību saglabāšanu laukos.

“Nozarē līdz šim daudz ir paveikts, bet vēl ir lietas, kuras ir pamatīgi jāuzlabo. Piemēram, jāceļ Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāte, jādomā par darbinieku algām, jo inspektoriem tās ir ļoti mazas. Dienests darbu ir veicis pat pārāk labi, bet iekšējie resursi arī nav mūžīgi. Jāturpina stimulēt Lauku atbalsta dienests, jo darba kvalitātes latiņa ir uzcelta ļoti augstu un darbs tiek veikts profesionāli. Jāpilnveido ciltsdarbs, arī citās jomās vēl daudz darba veicams.” norāda  kameras valdes priekšsēdētājs Dīns Cielavs.

SIA “Kalna Tomēni” īpašnieks Juris Bērziņš atzīst, ka iestrādnes ir labas, bet potenciālajam ministram būtu jāvelta papildus uzmanība kooperatīvu rentabilitātes veicināšanai, kā arī esošo kooperatīvu attīstībai un apvienošanai, lai Latvijas kooperatīvu būtu atpazīstami arī Eiropas kontekstā.”

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” ir dibināta 2016.gadā.  Tā pārstāv vairāk nekā 360 zemnieku saimniecību, biedrību un citu, fizisko un juridisko personu intereses no dažādiem Latvijas reģioniem, piemēram, Auces, Cēsu, Baltinavas, Rēzeknes, Mārupes, Limbažu, Kokneses, Preiļu, Krustpils, Talsu, Līvānu, Kuldīgas, Krāslavas, Dagdas, Siguldas, Salacgrīvas, Bauskas un citiem novadiem.