2019.gada 28.martā plkst.11.00 Braslas ielā 24c, Rīgā norisināsies Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras (AGRICHAMBER) valdes sēde, kuras ietvaros norisināsies diskusija ar Zemkopības ministrijas un Pārtikas un veterinārā dienestapārstāvjiem par veterinārmedicīnas problēmjautājumiem, piemēram, veterināro zāļu reģistrācijas kārtību, veterināro zāļu nelegālo izplatīšanas problēmu, par trauksmes celšanu veterinārijā kā arī par veterināro ekspertu atalgojumu. Papildus tiks uzklausīti Zemkopības ministrijas Biroja un Lauku atbalsta dienesta pārstāvji par aktuālo lauksaimniecībā.