Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut ES dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai, izmaksāt lielāku vienotā platības un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu. Vienotā platības maksājuma avanss tiks izmaksāts 70 procentu, bet bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums – 85 procentu apmērā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmās avansa izmaksas veiks no 16. oktobra. Avansu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopības ministrija (ZM) un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai ir sniegta visa nepieciešamā papildu informācija LAD. 

Vienotā platību maksājuma finansējums 2021. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 7 procentiem, un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 95 eiro/ha, no kuras avansa maksājumā tiks izmaksāti 70 procenti, t.i., aptuveni 66 eiro par hektāru. Bioloģiskajām saimniecībām maksājuma likme šogad būs nemainīga un likme atkarībā no audzētajiem kultūraugiem ir no 97 līdz 485 eiro par hektāru.

Avansa maksājumu izmaksa tiks veikta pakāpeniski. Maksājumu saņems vispirms tie lauksaimnieki, kuru saimniecībā būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude. Tālab aicinām lauksaimniekus vēlreiz pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai LAD ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes.

Informācijas avots: ZM