Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) uzsācis individuālo atļauju izsniegšanu konvencionālas izcelsmes sēklas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā ziemāju labībām, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi.

Informācija par pieejamo bioloģiskas izcelsmes sēklas vai sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu pieejama VAAD mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība > Datu bāze par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas, sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu. Pēc šīs datu bāzes datiem tiek vērtēts pamatojums atļaujas saņemšanai.

Šobrīd  ir pieejams bioloģiskas izcelsmes sēklas materiāls ziemas kviešiem ‘Edvins’ un ziemas tritikālei ‘Ruja’.

Iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai ziemāju labībai var iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@vaad.gov.lv vai nosūtot pa pastu VAAD Sēklu kontroles departamentam Lielvārdes ielā 36, Rīgā, LV-1006.

Lēmums par individuālās atļaujas izsniegšanu tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Informācija sagatavota VAAD Sēklu kontroles departamentā, tālr. 67365568.