Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” aicina pieteikties mācību kursam – “Medus sensorā novērtēšana”
PIETEIKŠANĀS: https://forms.gle/q4cQYgCeSQCbHCsq8

MĀCĪBU PROGRAMMA: Pielikumā  1. diena Teorija – 26.10.2021. tiešsaistē Zoom platformā2. diena Teorija – 28.10.2021. tiešsaistē Zoom platformā3. diena Praktiskās nodarbības, klātienē, BIOR laboratorijā, adrese Lejupes ielā 3, Rīgā – 2.11.2021.(obligāta dalība visās mācību dienās)
Pieteikšanās dalībai mācībās līdz 2021.gada 18.oktobrim.Dalībnieku skaits ir ierobežots (20 dalībnieki), reģistrācija tiks slēgta, pieteikto dalībnieku skaitam sasniedzot noteikto vietu skaitu mācību kursā.

Dalība mācībās ir bez maksas – apmācības tiek finansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”. LAD Līguma nr. 10 2.1-2 36/21/P9. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Mācību lektori: BIOR eksperti Inese Ozollapa, Daina Podskočija un Jānis Liepiņš
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Dalībnieks saņems apliecību par mācību kursa pabeigšanu. Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi. Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem:

• mazā saimniecība vai mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro

• meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ar meža zemes platību līdz 50 ha Pieslēgšanās informācija teorētiskajām nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms mācību sākuma uz reģistrācijas veidlapā norādīto epasta adresi. Pieslēgšanās abās teorētisko nodarbību dienās sākot no 08:30 

Tehniskais atbalsts: Elīna Masteiko – 28331239

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

PRAKTISKO NODARBĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES. !!!Tāpat norādām, ka nosacījums dalībai praktiskajā nodarbībā klātienē ir sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts. Ja tāda nav, tad pirms nodarbības būs jāveic siekalu tests uz vietas (nodrošina organizatori bezmaksas)

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm