Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa)” KURZEMĒ.

KAD?       Tiešsaistes nodarbības 17., 19. un 21. janvārī, praktiskās nodarbības saimniecībās 4. februārī

                  (obligāti jāpiedalās visās mācību dienās)

KUR?      Teorētiskās un praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā;

Praktiskās nodarbības, apmeklējot SIA “Elpa”, SIA “Rukši” Aizputes novadā un SIA “Nornieki” Kuldīgas novadā.

Programmā:

 • Kazkopības nozares attīstība pasaulē un Latvijā;
 • Kooperācijas modeļi un tendences kazas piena sektorā;
 • Piena sektora saimniecības un fermas novērtējums;
 • Piena kazu produktivitātes un kvalitātes novērtējums;
 • SVID analīze, izvērtējot saimniecības iesaisti kooperācijā;
 • Kazas gaļas nozares attīstība pasaulē un Latvijā;
 • Kooperācijas tendences un moduļu iespējas gaļas sektorā;
 • Kazas gaļas pieprasījuma īpatnības tirgū;
 • Fermas novērtējums un menedžments, „Gada ražošanas kalendārs”;
 • Pasaulē un Latvijā populārākās audzētās piena un gaļas kazu šķirnes;
 • Vaislas dzīvnieku izaudzēšana, fermas menedžments;
 • Vaislas dzīvnieku pieprasījums, piedāvājums un veiksmīgas pārdošanas nosacījumi.

Praktiskajās nodarbībās saimniecībās iepazīsiet piena pārstrādes uzņēmumu un sadarbības iespējas piena iepirkšanā, strausu un gaļas kazu saimniecības izveidi un attīstību, iespējas kooperācijā. Tāpat būs iespēja novērtēt noslēgto ražošanas ciklu – no dzīvnieka izaudzēšanas līdz produkcijas ražošanai un pārdošanai savā veikalā.

Lektori:

Kristīne Piliena – Latvijas kazkopības biedrības valdes priekšsēdētāja, ciltsdarba speciāliste kazkopībā, IK

Caprine īpašniece

Liene Feldmane – SIA LLKC Valsts Lauku tīkla Sekretariāta lauku attīstības eksperte

BEZMAKSAS mācības. Dalībnieku skaits ierobežots.

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar apgūtajām tēmām un stundu skaitu.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 13. janvārim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/jDchDTRxQ9jDkdU67

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 08:30

Papildus informācija: Kristīne Piliena – piliena@inbox.lv, tālr. 29136187

Tehniskais atbalsts: Elīna Masteiko – 28331239

!!!  Nosacījums dalībai praktiskajās nodarbībās klātienē ir sadarbspējīgs covid19 sertifikāts.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10 2.1-2 36/21/P8. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

PRAKTISKO NODARBĪBU SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm