Valdība otrdien, 29. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus “Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”. 

Noteikumi paredz, ka turpmāk Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu administrēs un uzraudzīs Lauku atbalsta dienests (LAD). 

Jaunajos noteikumos iekļautie risinājumi, cik tas iespējams, sinhronizēti ar Zivju fonda un Meža attīstības fonda līdzekļu administrēšanas kārtību. Tiesiskais regulējums pēc būtības neietekmē un nemaina atbalsta pretendentu tiesības un pienākumus, bet atvieglo atbalsta saņemšanu, jo vairs nebūs jāslēdz līgums atbalsta saņemšanai. 

Toties būs uzlabota Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļu aprite un atvieglota administrēšana, izmantojot LAD elektroniskās sistēmas. 

Noteikumi “Medību saimniecības attīstības fonda nolikums“ stāsies spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam” un tā publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Stājoties spēkā jaunajiem, spēku zaudēs Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumi Nr. 1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”. 

Informācijas avots: ZM