No 2021.gada 11. līdz 22.oktobrim interesenti var iesniegt pieteikumus programmas “Piens un augļi skolai”. Šī ir pieteikumu otrā kārtā programmai 2021./ 2022. mācību gadā.

Pieejamais finansējums produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir:
1) augļu un dārzeņu piegādei un izdalei – 14, 7 tūkstoši eiro;
2) piena piegādei un izdalei – 112, 4 tūkstoši eiro.

Ievērībai! Pretendenti otrajā kārtā var pieteikt tās izglītības iestādes, kas nav pieteiktas programmai 2021./2022. mācību gadā septembrī. Produktu izdali izglītības iestādēs varēs uzsākt ar 2021.gada 1.novembri.

Pieteikumu veidlapas, kā arī detalizētāka informācija par programmu ir pieejama LAD mājaslapā sadaļā Atbalsta veidi/ Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai. Informāciju var noskaidrot, zvanot arī klientu apkalpošanas centram pa tālruni 67095000.

Informācija par dažādām aktivitātēm, t.sk. metodiskie materiāli pedagogiem par veselīgu uzturu, konkursi skolēniem un citas aktualitātes, pieejama skolu programmas mājaslapā www.piensaugliskolai.lv.

Informācijas avots: LAD