No 2021.gada 19.aprīļa līdz 2021.gada 19.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina saimniecības iesniegt pieteikumus pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Kopējais pieejamais finansējums ir 1 miljons eiro.

Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.
Atbalsts paredzēts par konsultācijām izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu, ja gala labuma guvējs jeb konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē, un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro.
Maksimālais atbalsta apmērs saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmaksā konsultāciju pakalpojumu sniedzējam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”. Par konsultāciju saņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz sadarbības līgums ar konsultāciju sniedzēju uz termiņu, kas nepārsniedz 2024.gada 31.martu.

Informācija par pasākumu, sadarbības līguma paraugs un pieteikuma veidlapa ir pieejama LAD mājaslapā. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Informācijas avots: LAD