Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildinošs maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās lauku saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus.

Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, sākot no pirmās pieteikšanās JAL un pie nosacījuma, ka pirmo reizi JAL atbalsts pieteikts vismaz 5 gadu laikā no pirmās lauku saimniecības dibināšanas.

JAL 5 gadu izmaksas periodā tiks ieskaitīti arī tie gadi, kad JAL atbalsts nebūs pieteikts vai tas būs noraidīts! Piemēram, ja JAL atbalsts pirmo reizi piešķirts 2019.gadā, bet 2020.gadā JAL atbalsta veids nav pieteikts un 2021.gadā to atkal piesaka, tad 2021.g. skaitīsies jau kā trešais JAL maksājuma saņemšanas gads.

Informācijas avots: LAD https://ej.uz/ivc4